Odluka o kazni 12. kolo za C. zvezdu

Povjerenstvo za natjecanje Triglav(regionalne) vaterpolo lige je dana 01.02.2016. nakon zaprimljenog izvještaja delegata Nikole Marjanovića sa utakmice 12.kola Triglav vaterpolo lige iz Novog Sada (Vojvodina-C.Zvezda)  raspravljalo telefonskim putem , te većinom glasova temeljem čl.2 st.5  Propozicija Triglav (regionalne) vaterpolo lige za sezonu 2015./2016. usvojenih od UO TRVL na svojoj 19.sjednici dana 19.08.2015. donio sljedeću:

                                                   O D L U K U

  1. BVK Crvena Zvezda se kažnjava oduzimanjem 6 (šest) bodova u natjecanju TVL za sezonu 2015./2016.
  2. BVK Crvena Zvezda se kažnjava novčanom kaznom u visini od 5.000 (pettisuća) Eur-a.
  3. Protiv kluba i njegove odgovorne osobe će se pokrenuti disciplinski postupak.
  4. Utakmica 12. kola TVL između VK Vojvodina-BVK Crvena Zvezda se registrira rezultatom 5:0 u korist VK Vojvodine.

 

Obrazloženje:

BVK Crvena Zvezda je dana 31.12.2015.(u otvorenom roku) podnjela  zahtjev za dopunu liste za sedam novih igrača. Zahtjev je proslijeđen UO TVL na razmatranje. UO TVL je telefonskim putem (elektronskom poštom) donio odluku kojom se igraču Branku Pekoviću dozvoljava prijelaz u C.Zvezdu s pravom nastupa u tekućoj sezoni TVL jer je navedeni igrač došao iz Kazahstana, zemlje koja nije članica LEN-e.

Nadalje, se također odobrio prijelaz s pravom nastupa u tekućoj sezoni TVL igračima Ivanu Rackovu, Borisu Popoviću i Stefanu Iliću koji prelaze iz vaterpolo kluba Šabac i vaterpolo kluba Stari Grad, klubova koji nastupaju u nacionalnom takmičenju Srbije,i koji ne nastupaju u TVL.

UO TVL igračima Filipu Kljajeviću , Draganu Draškoviću  i  Srđanu Aksentijeviću NIJE dozvolio prijelaz s pravom nastupa za  Crvenu  Zvezdu u tekućoj sezoni TVL  jer ih u navedenom ograničava članak 9 Propozicija TVL, zbog toga što su nastupili u Gruziji za klub na kvalifikacijskom turniru CL u sezoni 2015./2016.,a Gruzija je članica LEN-e. Odluka je donešena 07.01.2016.

Na navedenu odluku BVK Crvena Zvezda je uložila žalbu, tj.zahtijev za preispitivanjem navedene  odluke UO TVL za trojicu igrača kojima nije dozvoljen prijelaz s pravom nastupa.
UO TVL je između ostalog o zahtjevu C.Zvezde raspravljao na svojoj 21.sjednici održanoj u Beogradu (Kombank Arena) dana 15.01.2016. godine.

Nakon duže rasprave prisutni članovi su se usaglasili i potvrdili-verificirali jednoglasno donešenu odluku od 07.01.2016. god. da navedena trojica igrača NE mogu nastupiti za C.Zvezdu.

Dio zapisnika sa sjednice od 15.01.2016. vezan za navedeno je dostavljen svim članovima UO TVL (koji su bili prisutni, kao i onima koji su izostali sa sjednice) kako bi se potvrdilo činjenično stanje.

Međutim Generalni sekretar VSS-a je izrazio nezadovoljstvo odlukom sa sjednice na kojoj nije bio prisutan, ali na kojoj su ga zastupali kao opunomoćenici kolege članovi UO iz VSS-a, a koji su razvidno iz zapisnika navedenu odluku potvrdili.

O izraženom nezadovoljstvu su članovi UO TVL iz Hrvatske i Crne Gore još jednom telefonski prodiskutirali i nedvojbeno ostali pri donešenoj  odluci.

S obzirom da je nastavak natjecanja TVL sa 11. kolom bio u petak ,29.01.2016. te 12. kolom u nedjelju, 31. 01. 2016. g.   sve gore navedeno kao i konačna odluka UO TVL je još jednom dostavljena BVK C.Zvezdi, svim članovima UO TVL i delegatu utakmice 12. kola (Vojvodina – C. Zvezda)  gosp. Nikoli Marjanoviću.

U svom izvještaju  gospodin Nikola Marjanović  navodi:

Na osnovu odluke Povjerenstva za takmičenje određen sam da budem delegat na utakmici XII kola A1 grupe VK „Vojvodina“ – BVK „Crvena Zvezda“ (broj utakmice 12.54) sa kolegama sudijama Miroslavom Vlašićem i Markom

Na osnovu usmenih informacija koje sam dobio od g-dina Bebića, postojala je otvorena mogućnost da BVK Crvena zvezda na ovoj utakmici eksplicitno traži da igra sa trojicom igrača koji po Odluci UO Triglav VL ne mogu nastupiti u Regionalnoj ligi. Verifikaciju Odluke (zavodni broj 015/2016) sam dobio od g-dina Bebića u kojoj je napisano da igrači:

  1. Filip Kljajević,
  2. Dragan Drašković i
  3. Srđan Aksentijević

ne mogu nastupiti za BVK Crvenu zvezdu.

Na tehničkom sastanku koji je počeo u zakazano vreme (31.01.2016 u 16:30 u prostorijama VK Vojvodina na bazenu Klisa), bili su prisutni predstavnici domaćina (Veljko Drezgić), predstavnici BVK Crvena zvezda (Viktor Jelenić i Goran Jezdić), zatim sudije Miroslav Vlašić i Marko Matijević, zatražio sam potrebna dokumenta od zvaničnih lica klubova. Na osnovu dostavljenih lista igrača za utakmicu, primetio sam da u spisku igrača BVK Crvene zvezde se nalaze imena trojice navedenih igrača, dok su igrači Vojvodine svi bili regularno prijavljeni. Pitao sam g-dina Viktora Jelenića da li je dobio Odluku UO TVL koja govori u prilog nemogućnosti nastupa data tri navedena igrača, rekao je da jeste, pitao sam ga da li će ih zameniti sa drugim igračima, na šta je on odrično odgovorio. Tada smo popunili zvanični zapisnik za predstojeću utakmicu u kojem su na insistiranje predstavnika BVK Crvene zvezde upisana tri navedena igrača. U 16:45 dao sam rok od 15 minuta g-dinu Jeleniću da svoju odluku o nastupu navedenih igrača ipak promeni. Nakon isteklih 15 minuta, u 17:00 pitao sam g-dina Jelenića da li je promenio svoju odluku, na šta mi je on odgovrio da nije i tada sam po usmenom uputstvu g-dina Bebića zaključio zapisnik u prisustvu svih pomenutih učesnika tehničkog sastanka da se utakmica ne može odigrati pod datim uslovima o čemu sam odmah telefonskim putem obavestio g-dina Bebića.

Nadalje, upoznati smo sa činjenicom da je utakmica između navedena dva kluba odigrana sa drugim sucima koji nisu određeni od strane Povjerenstva TVL.

Ta utakmica nije, niti može biti priznata kao službena utakmica 12.kola TVL.

Zbog svega navedenog  je i donijeta  predmetna odluka Povjerenstva za natjecanje TVL prema BVK C.Zvezdi kao i pokretanje disciplinskih prijava prema odgovornoj osobi kluba

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke kažnjeni klub može izjaviti žalbu u roku od 8 (osam) dana po dostavi iste i to UO TVL putem Povjerenstva za natjecanje TVL.

S poštovanjenjem,

Povjerenstvo TVL,

Milivoj Bebić